Kaynaklar

Curious Minds
How a Child Becomes a Scientist - 2004 


Editör: John Brockman
Çeviri: Ülker İnce
Sayfa Sayısı: 247  

ISBN 978-975-403-406-6
ISBN 978-975-403-405-9 (ciltli)

Meraklı Zihinler’de yirmi yedi deneme yer alıyor. Bunlar bir zamanlar fen ile sosyal bilimler arasında var olan o büyük uçurumu yazılarıyla kapatan, halkın tanıdığı bilim adamları tarafından yazılmış. Kafalarının ve yüreklerinin ürünü olan kişisel ve anlaşılması kolay denemeler. Yazılanları anlamak için herhangi bir bilimsel birikim gerekmiyor.
Amacı okurları güdülemek ve onlara ilham vermek olan editör John Brockman, yazarlara çocukluklarında onları bir bilim adamı olmaya yönlendirecek neler olduğunu sormuş. Hayatlarındaki dönüm noktalarını, rastlantıları, onları etkileyen kişileri ve olayları anlatmalarını istemiş. Sonuçta günümüzün en ilginç düşünürlerinden bazılarının çocukluk günlerini okurların gözleri önüne seren bir kitap ortaya çıkmış.

 
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları bu kitabı yayımlarken özellikle genç okurlara öğrenme hevesi aşılamayı amaçlıyor.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 243


Dünyayı Değiştiren
Beş Denklem
Matematiğin Gücü ve Şiirselliği

Five Equations That Changed The World - 1995

Michael Guillen

Çeviri: Gürsel Tanrıöver

Sayfa Sayısı: 283
Boyutları: 13,6 x 21,5 cm
ISBN 975-403-206-8
10. Basım - 5000 Adet
11. Basım - 5000 Adet (Ciltli)

Harvard Üniversitesi'nde fizik ve matematik dersleri veren, Amerikan ABC televizyonunda bilim editörü olarak görev yapan Michael Guillen, Dünyayı Değiştiren Beş Denklem'de, günlük hayatımızı kalıcı bir biçimde değiştiren beş denklemin hem matematiğini hem de öyküsünü anlatıyor. Bu denklemlerin öyküleri bir yandan beş büyük bilim adamının portresini çizerken bir yandan da okuyucuya 17. yüzyıldan günümüze değin bilimin ve bilim-insan ilişkisinin kesintisiz bir tarihsel kaydını sunuyor. Çok soyut gibi görünseler de, etkileri son derece somut olan bu beş denklem, aslında bilimin o meşhur elmadan kötü şöhretli atom bombasına doğru çıktığı yolculuğun beş önemli kilometre taşı...

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 141
    Mendel
Genetiğin Temelleri

Edward Edelson

Tübitak Popüler Bilim Kitapları

Yaşam Öyküsü Dizisi


Buluş Nasıl Yapılır?

How to Invent - 1973, 1987

B. Edward Shlesinger, Jr.

Çeviri: Özgür Ergin

Sayfa Sayısı: 146
Boyutları: 11 x 18 cm
ISBN 975-403-063-4
Baskıda

"Her birimizin içinde gizli bir 'buluş' kabiliyeti vardır; ancak sadece birkaç şanslı kişinin yaratıcı olabileceğini düşündüğümüzden pek çoğumuz bunun farkına varmayız. 'Buluş' işine girdikten sonra bu işin içinde bir gizem olmadığını, kadın veya erkek herhangi birinin de elindeki listeyi tüm olasılıklar denenene kadar gözden geçirerek buluş yapabileceğini fark ettim. Her kesimden ve her yaştan öğretmen ve öğrencilere, buluşa ilişkin basit, pratik ve metodik bir yaklaşım sunmayı, böylece sıradan insanların yaratıcılık kabiliyetini ortaya çıkarmayı uzun süredir arzuluyordum. Elinizdeki kitap bu rüyanın gerçekleşmesini sağladı."

Modern Araştırmacı

The Modern Researcher - 1992
Jacques Barzun - Henry F. Graff

Çeviri: Fatoş Dilber

Sayfa Sayısı: 344
Boyutları: 13 x 19,5 cm
ISBN 975-403-055-3
15. Basım - 2500 Adet

Bir başvuru kitabı Modern Araştırmacı. Bu anlamda yazma tekniklerinden çeviri uğraşının inceliklerine, kütüphanelerin kullanımından not tutmanın yöntemlerine kadar pek çok önemli konuya kısa ama yerinde değinmelerle açıklık getiriyor...

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 33


Bilimin Öncüleri

Cemal Yıldırım - 1995

Sayfa Sayısı: 218
Boyutları: 11 x 18 cm
ISBN 975-403-014-6
23. Basım - 2500 Adet

Öncü bilim adamlarını tanıma, özellikle genç kuşakta, bilimsel etkinliğe katılma coşkusuna yol açabilir. Üstelik, ele alacağımız her büyük bilim adamının kişiliğinde hepimiz için özenilecek bir değer vardır. Okuyucunun o değeri yakalaması, o coşkuyu yaşaması dileğiyle.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 9


Bilimin Arka Yüzü

Scientific Anecdotes - 1989

Adrian Berry

Çeviri: R. Levent Aysever

Sayfa Sayısı: 319
Boyutları: 13 x 19,5 cm
ISBN 975-403-059-6

"Bu kitap, dünyayı değiştiren buluş ve keşiflerle onları yapan insanların kimilerine ışık tutmaya çalışıyor. Bu, oldukça kişisel bir derleme; bilim tarihindeki önemli olayların ’eksiksiz’ bir dökümü olması hiç düşünülmedi. Öyle olsaydı, o kadar oylumlu olurdu ki onu yerinden kaldırmak için Arkhimedes’in makaralarından birine gereksinim duyulurdu. Niçin şunu değil de bunu seçtim’ Çoğu durumda bunun yanıtı, hiçbir ilginç görgü tanığı ya da daha sonraki bir tarihsel anlatı bulamamış olmam. Örneğin kitapta, 1903’te ilk insanlı uçuşu yapan Wright kardeşler hakkında hiçbir şey yok. Neden’ Çünkü yerel gazetenin - bilimi akıl almaz bulan kişilerden biri olan-editörü, bu ’gülünç hikâye’yi haber yapması için bir muhabir göndermeyecekti."

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 37


Olağanüstü Buluşlar

Remarkable Discoveries - 1994

Frank Ashall

Çeviri :Gülgün Selamoğlu

Sayfa Sayısı: 285
Boyutları: 11,6 x 18,7 cm
ISBN 975-403-360-9
1. Basım 5000 Adet
2. Basım 5000 Adet (Ciltli)


Tübitak Yayınları

Doğanın işleyişi hakkında toplumu eğitmenin bilim adamlarının görevlerinden biri olduğunu düşünen Frank Ashall Olağanüstü Buluşlar’da dönemlerinde insanoğlunun dünyaya bakışını değiştiren buluşlardan bazılarının nasıl yapıldığını, temel bilimsel araştırmaların insanlığa sağladığı yararları sade bir dille anlatıyor. Okuyucuyu bilim adamlarının ve kimi zaman tesadüf öğesi de içeren buluşların dünyasında bir yolculuğa çıkaran kitap, artık hayatımızın ufak birer ayrıntısı haline gelmiş pek çok gelişmenin aslında nasıl bilim adamlarının inatla işlerine sarılmaları, "tesadüfleri" değerlendirebilmeleri sayesinde ortaya çıktığını bize gösteriyor.


Şaşırtan Varsayım

The Astonishing Hypothesis - 1990

Francis Crick

Çeviri: Sabit Say

Sayfa Sayısı: 332
Boyutları: 13 x 19,5 cm
ISBN 975-403-069-3
11. Basım - 5000 Adet


Bundan kırk yıl önce, Francis Crick, James Watson ile birlikte DNA'nın yapısını keşfedince yaşam kavrayışımızı kökünden değiştirerek tarihe geçti. Crick şimdi de dikkatini insan bilincinin gizemine yöneltmiş olarak, yine bilimsel keşfin ön saflarında. Beynin karmaşıklığını çözmeye eğilen Crick, görmenin nörobiyolojik şemasını çıkarıyor. Sonuç, beynin nasıl "gördüğü"nün inandırıcı, hazırcevap ve oldukça ayrıntılı bir analizi. İnsan varlığının en temel sorunlarından bazılarına bir yanıt arayışı: Özgür irademiz var mı' Bizi hayvanlardan ayıran, duygulu bir varlık yapan şey nedir' Ruh diye bir şey var mı, yoksa biz yalnızca korkunç karmaşıklıkta bir nöron yığını mıyız' Francis Crick bu yapıtıyla zamanımızın bilimsel ve felsefi düşünüşünün merkezinde tartışmayı başlatıyor. Francis Crick, James Watson ile DNA'nın molekül yapısını keşfederek 1962 Nobel Ödülü almış İngiliz fizikçisi ve biyokimyacısı. Kaliforniya'daki La Jolla Salk Enstitüsü'nde Ordinaryus Profesörlük görevini sürdürüyor.


Genç Bilimadamına Öğütler, (İngilizce: Advice to a Young Scientist)

P.B. Medawar'ın bir bilim insanının hayatının nasıl olduğunu ele aldığı, bu yolda ilerlemek isteyen gençlere bilgi sağlamayı amaçladığı kitabıdır. Kitapta, araştırma, deney, keşif, sunuş, cinsiyet ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı ve bir bilim insanına özgü problemlere ağırlık verilmiştir. Tübitak tarafından baskısı yapılan kitap, Nermin Arık tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.


Bir Tıp Gözlemcisinin Notları

The Youngest Science - Notes of a Medicine-Watcher, 1983
Lewis Thomas
Çeviri: Füsun Baytok
Sayfa Sayısı: 239
Lewis Thomas (1913-1993) doktorluğun nasıl bir iş olduğunu, bir aile doktoru olan ve bitmez tükenmez ev viziteleri yapan babasını gözleyerek öğrendi. Babası, tıbbın hastalar için yapabileceği pek fazla şey bulunmadığına ve doktorların dürüst davranıp cehaletlerini kabullenmeleri ve kendilerinden çok şey vermeleri gerektiğine inanıyordu. Siyah doktor çantasında morfin ve sihirden başka bir şey olmamasına rağmen, kendisinin varlığı bile hastalarını teskin etmeye yetiyordu.

Lewis Thomas’ın tıp fakültesine başladığı yıllarda doktorluk değişmekte ve bir bilim dalına dönüşmekteydi. Kitap yazarın Boston ve New York’taki eğitimi, savaş sırasındaki mesleki çalışmaları, tutkuyla yürüttüğü araştırma projeleri, hastane ve tıp fakültelerinde idareci olarak verdiği hizmetler ile bir hasta olarak yaşadığı deneyimleri kapsayan muhteşem bir anı niteliğini taşıyor.

Tıpta uygulamada temel alınan nedir' İnsanlar doktorlardan hep ne beklemiştir' Peki ya şimdi, tıp artık gerçek bir bilim dalına dönüşmüşken ve eski zamanların zanaatı pek ortada görülmezken ne bekleyebilirler' Dr. Thomas kitabında bu sorulara cevap aramanın yanı sıra bilimsel araştırma yapma ile mesleği uygulama, sözcükler ile anlamlar, insanların hataları ile başarıları arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 288


Darwin ve Beagle serüveni

Alan Moorehead, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Yapı Kredi Yayınları (Firm)

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 2005

Çeviri: Nermin Arık

Sayfa: 231
Boyutu: 20 x 26 cm
ISBN 975-403-052-9
4. Basım - 5000 Adet

1831'de Beagle Plymouth'tan araştırma gezisi için denize açıldığında 22 yaşında genç bir doğabilimci de gemideydi. Genç adam kiliseye girmeyi, rahip olmayı planlıyor, Yaradılış Kitabı'nı savunabileceği bir fırsat yakalamış olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Ancak gezide karşılaştığı her şey -Tierra del Fuego'nun ilkel insanlarından Galapagos Adaları'nın meşhur ispinozlarına, depremler ve volkanik patlamalardan And Dağları'nın 3600 metre yüksekliğinde bulunan deniz kabuğu fosillerine kadar- kaderini Beagle'ın kaptanı FitzRoy'unkinden ayırdı ve insanın kökenine ilişkin bilinen her şeyi alt üst eden fikirleri ortaya atmasına neden oldu. İlerde Türlerin Kökeni'ni yazacak olan bu genç bilim adamının adı Charles Darwin'di. Alan Moorehead'in "ince kalemiyle" anlatılan, çoğu Beagle yolculuğu sırasında yapılmış resimleri içeren Darwin ve Beagle Serüveni, beş yıl süren bir deniz yolculuğunun hikâyesidir.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 40Bilim İnsanının Medya Rehberi  (A Scientist’s Guide to Talking with the Media)

Richard Hayes, Daniel Grossman
Çeviri: S. Murat Kayı


TÜBITAK, 2006
ISBN 978-975-403-530-8 (karton kapaklı)
ISBN 978-975-403-531-5 (sert kapaklı)
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 327

2010

Richard Hayes ve Daniel Grossman, bilimin çeşitli dallarından araştırmacı bilim insanlarının vermek istedikleri mesajları, topluma en yalın ve daha da önemlisi en doğru nasıl aktarabileceklerini basit bir dille anlatıyor. Medya çalışanlarıyla verimli bir ilişki kurmanın ipuçlarının verildiği bu kitap, bilim insanlarına akademik dergilerde “bekleyen” makaleleri çok daha geniş bir okur kitlesine ulaştırmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Kendi halkla ilişkiler ve gazetecilik deneyimlerinden yola çıkan Hayes ve Grossman, soyut kavramların nasıl somut örneklere dönüştürüleceğinden gazetecilerle yapılacak yüz yüze görüşmelere nasıl hazırlanmak gerektiğine kadar pek çok konuyu ele alıyor.

“Bilime dayalı teknolojinin mimarlarının medyayla ilişki kurmayı daha önce gerekmediği kadar iyi bilmesi gerekiyor. İşte artık bir rehber kitapları var.”
Leon Lederman, 1988 Nobel Fizik Ödülü sahibi


Üçlü Sarmal

Richard Lewontin
Tübitak


Üçlü Sarmal
Gen, organizma ve çevre
The Triple Helix - 1998
Richard Lewontin

Çeviri: Ergi Deniz Özsoy

Sayfa Sayısı: 159
Boyutları: 11 x 18 cm
ISBN 978-975-403-410-3
1. Basım - 5000 Adet
Darwin sonrası yaşayan en büyük evrimsel biyolog ve genetikçilerden olan Richard Lewontin Üçlü Sarmal’da biyolojideki en can alıcı sorunlardan birini, moleküler biyoloji ve genetiğin bir bütün olarak organizma ve doğayı açıklama gücünü değerlendiriyor.
Lewontin, akıcı bir üslupla kaleme aldığı bu kitabında genleri tüm hücresel ve evrimsel süreçlerden soyutlayarak değerlendiren klasik moleküler genetik anlayışın sağlam bir eleştirisini yapıyor.
DNA tanımının gerçekçi biyoloji çalışmalarındaki yeri nedir' Moleküler ve gelişimsel genetiğin açmazları nerelerde yatıyor' Sağlıklı bir genetik ve evrimsel biyolojik yöntem nasıl oluşturulabilir' Bu soruların yanıtlarını ararken anlıyoruz ki, doğanın hem temel bilimsel amaçlar doğrultusunda hem de çevre koruma perspektifiyle gerçekçi bir biçimde kavranması mümkün. Üçlü Sarmal var olan indirgemeci perspektifin bırakılmasıyla biyolojik açıdan sağlam ve tutarlı projeler üretebilecek bütünlüklü bir yapının olanaklı olabileceğini gösteriyor.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 252

Gen Bencildir
Richard Dawkins
Tübitak

Gen Bencildir
The Selfish Gene - 1976
Richard Dawkins
Çeviri: Asuman Ü. Müftüoğlu
Sayfa Sayısı: 328
Boyutları: 11 x 18 cm
ISBN 975-403-032-4
Richard Dawkins Gen Bencildir adlı yapıtında özverili ve bencil davranış kuramları, çıkarcılığın genetik tanımı, saldırgan davranışların evrimi, kanbağı kuramı, eşey farklarının doğal seçilimi gibi konulara değinirken biyolojinin zengin ve büyüleyici dünyasını tanımamıza da yardımcı oluyor. Dawkins’in okuru tartışmaya çağıran "popüler" üslubu ve geniş bilgi birikimi Gen Bencildir’i zevkle okunan bir kitap haline getiriyor.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 19


Büyük Çekişmeler
Hall Hellman
 Tubitak

Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma

Great Feuds in Science - 1998

Hal Hellman

Çeviri: Füsun Baytok

Sayfa Sayısı: 257
Boyutları: 13,6 x 21,5 cm
ISBN 975-403-211-4
5. Basım - 2500 Adet
Baskıda (Ciltli)

Bilimsel buluş süreci duygularla doludur. Bilim adamı yeni bir düşünce ortaya attığında çoğu kez başkalarının kuramlarını çiğnemiş olacaktır. Eski fikirlerin sahipleri ise kolay kolay pes etmeyecektir. Bilim adamları arasında bu tür anlaşmazlıklar olmuştur. Bu anlaşmazlıklar bilim için yararlıdır. Tıpkı büyüklerin kavgaları ile küçüklerin gürültülerinin düşünce özgürlüğü ve eğitimin gelişmesi için zorunlu olması gibi. Kıskançlık, çekememezlik, rekabet, hırs, bilim adamları arasında da görülür. Bu kitap bu konuda bilim tarihinden seçilmiş on tartışmayı okura sunmayı amaçlamaktadır.

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 144Hayatın Kökleri
Mahlon B Hoagland
Tübitak
Roots of Life - 1979

Mahlon B. Hoagland

Çeviri: Şen Güven

Sayfa Sayısı: 168
"Bilimle uğraşmayanlar, bilimin, özellikle de biyolojinin çok ince eleyip sık dokuduğundan, ayrıntılarda çok karmaşık olduğundan ve konu dışındakiler tarafından zor kavrandığından yakınırlar. Diğer yandan bilim insanları, toplumun, temel araştırma bulgularının değerini çok az takdir ettiğinden, çok az ilgilendiğinden söz ederler. Dr. Hoagland'ın kitabıyla aradaki duvarın iki yüzü de onarılacaktır."
Lewis Thomas

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları


Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı
Carl Sagan
Tubitak
The Demon-Haunted World - 1995
Çeviri: Miyase Göktepeli
Sayfa Sayısı: 472

17. Basım -2500 Adet
Pek az sayıda bilim adamı, bilimin merak, heyecan ve coşkusunu geniş kitlelere aktarmada Carl Sagan kadar başarılı olabilmiştir. Pulitzer Ödülü’ne sahip Sagan’ın milyonların düş gücünü yakalama ve zor kavramları anlaşılır bir biçimde aktarabilme yetisi okurlar açısından gerçek bir kazanımdır. Akıldışılığın ve batıl inançların egemen olacağı yeni bir Karanlık Çağ’ın eşiğinde olup olmadığımız sorusu Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı’nın çıkış noktası. Kitapta bir yandan bilimsel çalışmalara neden kara çalındığı sorgulanırken, bir yandan da uzaylılarca kaçırılma, "bağlantı kurma" ve şifacılık gibi konuların içyüzü gözler önüne seriliyor. Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı, Sagan’ın bilimle bir ömür boyu süren gönül ilişkisinin bir bildirgesi sayılabilir.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 85


Biyoloji Budur
Ernst Mayr
Tübitak

Sayfa Sayısı: 375

Biyolojinin son yüzyılda gösterdiği büyük ilerlemenin bir görgü tanığı ve bu alandaki en önemli kavramlardan bazılarının mucidi olan Ernst Mayr, bilimle ilgili, biyolojiyi merkeze koyan, biyolojiyle ilgili olarak da bütüncü, evrimci düşünceye önceliği geri kazandıran bir uzgörü sunuyor. Evrimsel biyolojide “modern sentezin” öncülerinden biri olan yazar, aynı zamanda modern biyoloji felsefesini kuran kişi ve “20. yüzyılın Darwin’i” olarak anılıyor.

Mayr ilk altı bölümde, biyoloji felsefesi ve tarihi üzerine daha önceki kitaplarında da yer verdiği “Yaşamın ayırt edici özellikleri nelerdir'”, “Bilim nedir'”, “Biyoloji bağımsız bir bilim midir'”, “Bilim (ve özellikle biyoloji) doğal dünyayı nasıl açıklar'”, “Bilim ilerler mi'”, “Yaşam bilimleri nasıl bir yapıya sahiptir'” sorularını ele alarak, bilimi ve biyolojinin bilim içindeki yerini tartışıyor. Sonraki dört bölümde tarihsel bağlam içerisinde biyolojinin dört alt disipliniyle (biyolojik çeşitlilik, gelişim biyolojisi, evrim ve ekoloji) ilgili örnek çalışmaları ele alıyor. Kitap, insan evrimi ve etiği üzerine iki bölümlük bir tartışmayla son buluyor.

Ernst Mayr’ın son kitabı olan Biyoloji Budur yaşam bilimleri üzerine bir inceleme olmanın yanı sıra bilime adanmış olağanüstü bir yaşamın zengin birikimini
içeriyor.


Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme.
Gazanfer Aksakoğlu.

İzmir, DEÜ Rektörlük Basımevi, 2006


Not. Sağlıkta bilimsel araştırma ilkelerini, yöntemlerini çok açık ve akıcı dille anlatan, istatistik analizin mantığını ve çözümleme tekniklerini uygulamaya dönük olarak açıklayan öğrencilerin araştırma tasarlama ve analiz aşamalarında başucu kitabı olarak kullanabilecekleri bir kaynak. Kitabın üçüncü basımı hazırlanıyor.


Bilimsel araştırma yöntemleri ve yazma teknikleri
Aydın Türkbal

Aktif Yayınevi, 2003

ISBN 9756755806, 9789756755808

Modern bilimsel araştırma yöntemleri: araştırma planlama, toplum ve örnek seçimi, güç analizi, proje hazırlama, veri toplama, veri analizi, bilimsel rapor yazımı


Kaan Kitabevi, 2003

ISBN 9756787066, 9789756787069


Bilimsel araştırma yöntemleri


Beta, 2003

ISBN 9752953115, 9789752953116


Bilimde En Büyük Beş Fikir
Charles M.Wynn , Arthur W.Wiggins
Palme yayıncılık
Galileo'nun Kızı (Bilim, İnanç ve Sevgi Üstüne Tarihsel Bir İnceleme)
Dava Sobel

İş Bankası Yayınları


Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ile ilgili kitaplar:


1-GDO: Çağdaş Esaret

Yazarı: Prof. Dr. Kenan Demirkol

Yayınevi: Kaynak Yayınları2- Sağlıkta ve Tarımda GDO'lar: Biyoteknolojik İlaçlar, Transgenetik Bitkiler

Mehmet Öztürk

Tüba Yayınları3- Az porsiyon “GDO” lütfen

Prof. Dr. Özer Ergün

Yalın YayıncılıkEvrim ile ilgili kitap önerileri:

1-Darwin ve Sonrası
Stephen Jay Gould, TÜBİTAK Yayınları 2003


2- Biyolojik Evrim Kuramının Arkasındaki Yaşam Charles Robert Darwin"
Haluk Ertan
İş Bankası Yayınları

3-Türlerin Kökeni
Manga (Charles Darwin)
YORDAM Kitap 2010

Not: Çizgi Roman tarzında çok kolay okunabilir bir kitap.

4- Meraklısına Darwin (Pascal Pica)- YAPI KREDİ Yayınları 2010

5- Darwin ve Darwincilik (Patrick Tort)- DOST Kitabevi 2007

5-Evrim Kuramı ve Bağnazlık (Cemal Yıldırım)-2007

Not: Okunması rahat, akıcı bir dil ile yazılmış bir kitap


6- Charles Robert Darwin (Haluk Ertan)- İŞ BANKASI Yayınları 2010

7- Evrim ve Bağnazlık
Amerikan Bilim Akademisi'nden.

8- Evrim
Douglas J Futuyma
Palme yayıncılık

9- Evrimsel Analiz
Scott Freeman Jon Herron
Palme yayıncılık

10- Kalıtım Ve Evrim
Ali Demirsoy
Palme yayıncılıkKLİNİK ARAŞTIRMALAR

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu’ndan

Dosya Editörü'nden

Murat CİVANER, Onur HAMZAOĞLU

Alaeddin ŞENEL

Murat CİVANER

Cem TERZİ

Onur HAMZAOĞLU

Alpay AZAPGençler İçin Felsefe Tarihi

Afşar Timuçin -

Bulut Yayınları, 2011,

352 sayfa


Türkiye Bilimler Akademisi
Bilimi Aydınlatanlar

http://www.tuba.gov.tr/tr/component/video/ Minik Eleştirel Düşünme Kılavuzu

Kavramlar ve Araçlar,
Dr.Richard Paul-Dr. Linda Elder,


'Bir Bilim Adamının Romanı' Yazar: Oğuz Atay

Oğuz ATAY

YAYINEVİ : Bilgi BASIM YILI : 1975

Türk romanı, özellikle son yıllarda Türk toplumunun çeşitli çevrelerinden kesitler vermeyi denediği halde, önemi çok büyük bir çevreye, bilim ve bilim adamları, çevresine gereğince uzanmayı nedense ihmal etmiştir.

Oğuz ATAY bu eseriyle bu önemli boşluğu doldurmak amacıyla ilk adımı atarak, Mustafa İnan’ın kişiliğinde hem bir halk çocuğunun bir bilim adamı oluncaya kadar geçirdiği ilginç serüveni, hem de bilim çevresindeki yaşantısını, belgelere dayanarak bütün boyutlarıyla yansıtıyor.

Kendisi de İ.T.Ü. mezunu olan Oğuz ATAY bu eseriyle özellikle üniversiteye girerek bilim insanı olmayı arzulayan gençlere çok özel bir örnekle gerçek bir bilim adamının yaşantısını olduğu gibi ve çok akıcı bir lisanla anlatarak diğer seçenekler yanında arzuladıkları bilim yolunda, Türk toplumu ve insanlığa yararlı olabilmek için nasıl davranmalı, çalışmaları gerektiğinin ipuçlarını vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.